Regulamin pobytu

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „WIKTORIA”

1. Doba pobytowa zaczyna się o godzinie 17.00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.
2. Przyjazd Gości powinien nastąpić między godz. 6.00 rano a 22.00 wieczorem.
3. Goście O.W. „WIKTORIA” obowiązani są uiścić opłatę klimatyczną, której wysokość określa Gmina Trzebiatów.
4. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów regulaminu O.W. „WIKTORIA” w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i są odpowiedzialni finansowo za uszkodzony lub zniszczony sprzęt w pokoju i na terenie obiektu.
5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00 z wyłączeniem imprez organizowanych przez O.W. „WIKTORIA”.
6. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są do opuszczenia obiektu najpóźniej do godziny 22.00.
7. W przypadku stwierdzenia w pokoju Gościa nocujących osób, za które nie wniesiona została opłata zostanie wymierzona kara umowna w wysokości 200% opłaty zgodnej z cennikiem.
8. Po dokonaniu rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku równowartości 30% całkowitego kosztu pobytu.
9. Wpłata z dopiskiem zaliczka zostanie odesłana, a rezerwacja anulowana.
10. Pozostała należność za pobyt jest regulowana przez Gościa w dniu przyjazdu gotówką w recepcji lub przelewem bankowym (Gość zobowiązany jest w dniu przyjazdu okazać dowód wpłaty na konto O.W. „WIKTORIA”).
11. Dokonanie rezerwacji i wpłaty zadatku oznacza akceptację regulaminu.
12. Wynajmujący nie może udostępnić pokoju innym osobom niezameldowanym w Ośrodku, nawet jeśli nie upłynął termin, za który uiścił należną opłatę. 13. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
14. W momencie przekazania przez recepcję klucza do pokoju staja się Państwo jego gospodarzami.
15. Gość w dniu wyjazdu zobowiązany jest do zgłoszenia się w recepcji w celu zwrotu klucza od pokoju. Koszt zgubionego klucza to 50,00zł.
16. O.W. „WIKTORIA” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę mienia należącego do Gościa.
17. Prosimy o nie wynoszenie z pokoi koców oraz innych przedmiotów stanowiących jego wyposażenie. O.W. „WIKTORIA” ponosi odpowiedzialność (wyłącznie) za rzeczy oddane do depozytu.
18. Nasz obiekt kategorycznie zabrania pobytu zwierząt na terenie Ośrodka.
19. W pokojach obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu.
20. Reklamacje, skargi i wnioski należy kierować do kierownika O.W. „WIKTORIA”.
21. Opuszczając pokój należy pozostawić go w czystości.